Natuurbehoud / Project Heloderma

De Motagua Vallei van Guatemala, met zijn uniek semi-aride klimaat, subtropische doornstruikgewas en droge bossen, is door het World Wildlife Fund erkend als een uniek, bedreigd ecologisch gebied. Het is tevens de thuishaven van de met uitsterven bedreigde Guatemalteekse Korsthagedis (Heloderma horridum charlesbogerti). Het leefgebied van deze soort wordt vernietigd door de uitbreiding van landbouwgebieden en traditioneel worden deze hagedissen gedood door de lokale bevolking die denkt dat ze gevaarlijk zijn. Bovendien worden individuele dieren illegaal verzameld voor de internationale dierenhandel. De omvang van de resterende populatie Korsthagedissen is gedaald tot minder dan 200 individuen.

Guatemalan Beaded Lizard

Project Heloderma werd in 2006 opgestart door de Guatemalteekse NGO Zootropic om de Guatemalteekse Korsthagedis van uitsterven te behoeden. In een later stadium werd de NGO bijgestaan door belangrijke partners zoals de IRCF en Zoo Atlanta. Het project omvat verschillende aspecten: doorlopend veldonderzoek, een educatief en sensibiliserend programma (dat succesvol bleek binnen het natuurlijke leefgebied van de soort en hoopt te kunnen uitbreiden) en het opzetten van een systeem van beschermde gebieden. Dankzij dit project valt Heloderma horridum charlesbogerti nu onder CITES Appendix I. Een eerste perceel grond werd aangekocht in 2007. Het beschermde gebied, dat bekend staat als Heloderma Natural Reserve (HNR), bestrijkt nu 128 ha (317 ha) en de hoop is er dit verder uit te breiden tot het een omvang heeft die in staat is een levensvatbare populatie van Korsthagedissen te kunnen herbergen. In tussentijd blijft het in gevangenschap kweken van H. h. charlesbogerti een topprioriteit voor het behoud van de soort op korte termijn. Dit is dan ook één van de belangrijkste doelen van het begin dit jaar opgezette onderzoeks- en kweekstation. Van zodra de fondsen een uitbreiding van het onderzoeks- en kweekstation toelaten zullen ook de taken van het centrum kunnen uitbreiden en zal het centrum zich, behalve met het kweken en onderzoeken van soorten, ook bezighouden met milieueducatie in de motagua Valley en als centrum dienen voor het behoud van de vele unieke soorten flora en fauna die in het droog bos habitat te vinden zijn.

Guatemalan Beaded Lizard Exo Terra supporting IRCF and its partners
 
FacebookYouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

Accounts

Paswoord vergeten?

Register Now
3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie