Natuurbehoud / Gaviaal

Na tientallen jaren te zijn aangeprezen als het meest succesvolle beschermingsprogramma in India begon het Gharial (Gavialis gangeticus) beschermingsproject, met nog ongeveer 200 zich in het wild voortplantende Gharials, te wankelen. Vroeger waren deze dieren in bijna elk rivierensysteem in het noordelijke Indiase subcontinent te vinden. Nu kan men deze grote krokodillen alleen nog aantreffen in een paar reservaten, gescheiden van elkaar door afstanden van honderden kilometers. Het aanvankelijke herstelplan omvatte zowel het kweken in gevangenschap als het uitzetten en oprichten van verschillende wildreservaten, maar het plan om de lokale boeren en vissers te sensibiliseren faalde. In plaats daarvan beschouwde de lokale bevolking de dieren als concurrenten voor hun eigen voedselvoorziening. Stropen is en blijft een grote bedreiging, vooral in het National Chambal River Sanctuary (NCR), dat gedurende meerdere decennia de bakermat was van deze soort.

Gharial

In een poging om het project te doen heropleven is het IRCF de Gharial Conservation Alliance aan het promoten dat het werk van het Gharial Rehabilitatie programma en de bescherming van kritieke rivierleefgebieden word voortgezet. Het huidige plan vraagt echter om sensibiliserende initiatieven, noodzakelijk om de lokale dorpelingen te overtuigen af te zien van hun destructieve gedrag. Sociaaleconomisch werk wordt uitgevoerd met als uiteindelijk doel het opstellen van plannen die een Gharial-vriendelijk levenswijze voor de riviergemeenschappen binnen het leefgebied mogelijk maken. Radio-telemetrische studies dragen bij tot een meer wetenschappelijke beheerplan en de in situ en ex situ kweekprogramma's, de laatste in de San Diego Zoo, zal deze unieke soorten hopelijk een kans geven om te vechten voor hun overleven.

GharialGharialExo Terra supporting IRCF and its partners
 
FacebookYouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

Accounts

Paswoord vergeten?

Register Now
3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie