Nactus Award 2017

Wedstrijdreglement en voorschriften

Wedstrijd afgesloten – De stemming begint binnenkort!

Regels en Voorschriften

Deze wereldwijde wedstrijd is toegankelijk voor inwoners met een wettelijk toegelaten leeftijd in hun respectievelijke landen. Volgende personen kunnen niet deelnemen: werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Rolf C. Hagen Inc., betrokken handelaren; hun directe familie; en de personen met wie voorgaande personen gedomicilieerd zijn. Er is geen aankoop verplicht om te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Alle informatie gevraagd in het deelnemingsformulier moet worden ingevuld voor een geldige deelname. Door het verplichte Officiële Deelnameformulier in te dienen gaat iedere deelnemer akkoord zich te houden aan de regels en voorschriften van deze wedstrijd.

Onderwerpen

Enkel reptielen en amfibieën met een natuurlijke achtergrond komen in aanmerking als onderwerp. Natuurlijke prooien zijn de enige dieren die in de compositie worden toegelaten, geen mensen. Hybrides of gekweekte kleurvormen worden niet toegelaten als onderwerp. Je moet altijd vermelden of een foto in gevangenschap of in het wild genomen werd. De details moeten worden vermeld in de betreffende email of in de samenvatting van het bestand. Bij een vermoeden van wrede of onethische toestanden wordt de foto gediskwalificeerd.

Categorieën

Er zijn 6 categorieën in de Nactus 2017 westrijd:

Sample image

Portretten van Amfibieën

De foto moet het karakter of de ziel van het amfibie vatten.

 
Sample image

Amfibieën in hun leefomgeving

De leefomgeving moet een even belangrijk onderdeel van de foto uitmaken als het gefotografeerde amfibie en de relatie of interactie tussen beide naar voor brengen.

 
Sample image

Gedrag van Amfibieën

De foto’s in deze categorie moeten een merkwaardig, ongewoon of opmerkelijk gedrag weergeven.

 
Sample image

Portretten van Reptielen

De foto moet het karakter of de ziel van het reptiel vatten.

 
Sample image

Reptielen in hun leefomgeving

De leefomgeving moet een even belangrijk onderdeel van de foto uitmaken als het gefotografeerde reptiel en de relatie of interactie tussen beide naar voor brengen.

 
Sample image

Gedrag van Reptielen

De foto’s in deze categorie moeten een merkwaardig, ongewoon of opmerkelijk gedrag weergeven.

 

Beperkingen

Er is geen beperking op het aantal foto’s dat mag ingezonden worden per categorie.

Auteursrecht

Je moet de enige auteur en eigenaar zijn van het auteursrecht van alle ingezonden foto’s.

Formaat

De inzendingen moeten digitale foto’s zijn. Sla foto’s op in JPEG formaat op de hoogst mogelijke kwaliteitsstand (e.g. 12 in Photoshop) en het minimum of liefst geen compressie.

Grootte

Minimum 5 miljoen pixels of meer.

Labelen

Het bestand moet je naam en de naam van het belangrijkste onderwerp bevatten, bijvoorbeeld TPeters_Phelsumalaticauda.jpg of MKern_Testudosp.jpg. De volledige contactgegevens en eigenschappen van de foto moeten vermeld worden in de ‘File Info’ of ‘Summary tag’ van het digitale bestand.

Manipulatie

Foto’s moeten ingediend worden in hun oorspronkelijke resolutie zonder gebruik van interpolatie. Digitale aanpassingen worden toegelaten indien deze beperkt zijn tot opkuiswerk, levels, curven, kleur, verzadiging en contrasten, en deze zijn toegepast op de volledige foto. De geloofwaardige voorstelling van een natuurlijke vorm, gedrag of fenomeen moet stand houden. Delen van het werk verbergen, samenstellen, meerdere exposures, filters worden niet toegelaten. Cropping wordt toegelaten, maar met niet meer dan 20% van de originele grootte. Foto’s die, op gelijk welke manier, uit meer dan 1 foto bestaan en foto’s die digitaal zijn aangepast op één of meerdere manieren anders dan diegene hierboven vermeld zijn niet toegelaten.

Calibratie

Voor de foto’s moet een kleurprofiel opgesteld worden met een correct gekalibreerde monitor en gebruik makend van Adobe RGB 98 colour space.

Foto’s indienen

Elke foto moet individueel ge-upload worden op de Exo Terra webserver en mag niet groter zijn dan 10MB.

Judges

Een team van vijf juryleden, aangeduid door Exo Terra (een dochtermerk en geregistreerd handelsmerk van Rolf C. Hagen Inc.), zal de 36 beste foto’s nomineren, 6 per categorie.

Stemming

De genomineerde foto’s zullen gepubliceerd worden op de Exo Terra website waar een publieke stemming de uiteindelijke winnaar zal bepalen. Mocht de kwaliteit van de inzendingen onder de vereiste standaard vallen behouden de organisatoren zich het recht om geen prijzen toe te kennen. De startdatum van de publieke stemming zal aangekondigd worden op de Exo Terra website.

Verwittiging

Genomineerde fotografen zullen verwittigd worden en de resultaten van de publieke stemming zullen gepubliceerd worden op de Exo Terra website.

Reproductie

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met het gebruik en publiceren van hun naam en foto’s door Exo Terra (dochtermerk en geregistreerd handelsmerk van Rolf C. Hagen Inc.) of door zijn reclamebureaus, zonder vergoeding zowel tijdens als na de wedstrijd.

Einddatum

Alle foto’s moeten ge-upload worden op de Exo Terra webserver tegen 05/03/2017

 
FacebookYouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

Accounts

Paswoord vergeten?

Register Now
3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie